گرفتن پرینت یا ذخیره به صورت پی دی اف

پپر فاخس

پپر فاخس

About Pepperl Fuchs

In 1945, Walter Pepperl and Ludwig Fuchs founded a small radio workshop in Mannheim, Germany, based on the principles of inventiveness, entrepreneurial foresight, and self-reliance. The experience they acquired was transformed into new ideas, and they continued to enjoy developing products for customers. The eventual result was the invention of the proximity switch. This innovation represented the starting point of the company’s success story.

Today, Pepperl+Fuchs is known by customers around the world as a pioneer and an innovator in electrical explosion protection and sensor technology. Our main focus is always on your individual requirements: With a passion for automation and groundbreaking technology, we are committed to working in partnership with you now and in the future. We understand the demands of your markets, developing specific solutions, and integrating them into your processes.

Facts and figures

Senior Management
Gunther Kegel, Ph.D (CEO)
Werner Guthier
Mehmet Hatiboglu

Sales 2017
۶۳۰ Mio. EUR / 713 Mio. USD

Employees
۶,۰۰۰ worldwide

Sectors
Industrial Sensors
Explosion Protection

درباره پپر فاخس

Walter Pepperl و Ludwig Fuchs درسال ۱۹۴۵ یک کارگاه رادیویی کوچک در مانهایم آلمان را بر اساس اصول خلاقیت، پیش بینی کارآفرینی و اعتماد بنفس خود تاسیس کردند. تجربه آنها به ایده های جدید تبدیل شد و همچنان از محصولات درحال توسعه برای مشتریان لذت بردند. نتیجه نهایی اختراع سوئیچ مجاورت بود. این نوآوری نقطه شروع موفقیت شرکت را نشان داد.

امروزه پپر فاخس توسط مشتریان در سراسر جهان بعنوان پیشگام و نوآور در حفاظت از انفجار برق و فن آوری حسگر شناخته شده است. تمرکز اصلی ما همیشه بر روی نیازهای شخصی شما است: با اشتیاق به اتوماسیون و تکنولوژی پیشگامانه، ما متعهد به همکاری با شما درحال حاضر و در آینده هستیم. ما خواسته های بازارهای خود را درک میکنیم، راه حل های خاصی را می یابیم و آنها را در فرایندهای خود ادغام میکنیم.