گرفتن پرینت یا ذخیره به صورت پی دی اف

گراندفوس

گراندفوس

About Grundfos

Through 83 companies we are directly accessible in 56 countries, and through our network of partners, distributors and subdealers, we are present in even more. The company employs around 19,280 people today. Poul Due Jensen founded the company in 1945 from his basement in Bjerringbro, Denmark. The first pump made was a water pump. Through the decades, we have sharpened our skills, and to this day, we take pride in moving water to where it should be. Using as little energy as possible when doing it.

درباره گراندفوس

گراندفوس از طریق ۸۳ شرکت در سراسر جهان و در ۵۶ کشور بطور مستقیم و از طریق شبکه همکاران، مجموعه های پخش کلی و جزیی در ما بقی کشورها در دسترس است. کمپانی دارای ۱۹۲۸۰ پرسنل میباشد. پول دو جنسن درسال ۱۹۴۵ از انبار کوچک زمین منزلش در شهر برینبرو دانمارک گراندفوس را تاسیس کرد. اولین پمپ ساخته شده پمپ آب بود. در طول ده ها سال مهارتمان افزایش یافت و تاکنون باعث افتخار ماست که آب را به هر نقطه که مورد نیاز است با مصرف کمترین انرژی ممکن انتقال میدهیم.

هدف گراندفوس پیشرو بودن جهانی در فن آوری راه حل های پمپ پیشرفته و یک پیشگام در تکنولوژی آب است. ما به پایداری جهانی با تکنولوژی های پیشرو که کیفیت زندگی مردم و مراقبت از این سیاره را بهبود میبخشند، کمک میکنیم. وعده گراندفوس مسئولیت، خلاقیت و نوآوری در راستای مسئولیت پذیری، تفکر پیشرو و نوآورانه وعده ما به جامعه و مشتریان است.