گرفتن پرینت یا ذخیره به صورت پی دی اف

ابارا

ابارا

About Ebara

More than 500 people work each and every day for you.
More than 20 years of experience in designing and manufacturing electric pumps for industrial and domestic market with a multinational boasting of more than a hundred years of experience. A philosophy bringing together three essential concepts: quality, cutting-edge solutions and life.

With well over 20 years of expertise, EBARA Pumps Europe S.p.A. is a world leader in the design and manufacture of centrifugal electric pumps for the industrial and domestic markets.

Our goal as a company is to remain at the forefront of technology with a philosophy of integrating three essential concepts as cornerstones in the development of our products: quality, innovation and cutting-edge solutions that blend to elevate the quality of modern society and life.

Over 500 dedicated, professional employees work toward these essential goals at EBARA Pumps Europe S.p.A., to develop and deliver products and solutions that meet these criteria.

درباره ابارا

شکلگیری شرکت پمپ ابارا با راه اندازی دفتر ماشین های نوع اینو کوچی ( Inokuchi) انجام شد. درسال ۱۹۱۲ بنیانگذار پمپ ابارا، آقای ایسی هاتاکیاما ( Issey Hatakeyama ) ، این دفتر طراحی ماشین را بمنظور گسترش محصولات ممتاز و بر اساس تئوری پمپ های گریز از مرکز که متعلق به استاد وی آقای پروفسور اینو کوچی ( Ariya Inokuchi ) بود، راه اندازی نمود. شرکت پمپ ابارا، در سال ۱۹۲۰ و با توسعه دفتر ماشین های اینو کوچی تاسیس شد. نام پمپ ابارا از محلی در نزدیکی توکیو که اولین کارخانه مدرن در آن ساخته شد، گرفته شده است.

کارخانه پمپ ابارا در سال ۱۹۳۸ بهمراه دفتر مرکزی به کارخانه وسیع تری در هاندا (Haneda) منتقل شد. از سال ۱۹۳۸ تاکنون، تعداد بسیار زیاد پمپ ابارا شامل پمپ های با ابعاد بزرگ، پمپ های فشار بالا و سایر پمپ ها در کارخانه هاندا (Haneda)، فوتسو (Futtsu)، فوجیساوا (Fujisawa) و سایر کارخانه های پمپ ابارا در خارج از ژاپن ساخته شده، به مشتریان ژاپنی و سایر کشورهای دنیا تحویل شده است.