پمپ | راهنمای انتخاب پمپ

پمپ

پمپ یا تلمبه (Pump) وسیله ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی را به ارتفاعی بالاتر با افزایش هد، یا حتی پایین دست، معمولا حوضچه یا مخزن فراهم می آورد.

پمپ کاربردهای فراوان در صنعت و حتی در وسایل نقلیه دارد. مانند پمپ بنزین یا پمپ آب خودرو تا پمپ های بزرگ برای پرکردن حوضچه های تعمیر کشتی. تلمبه های رایج و قدیمی شامل تلمبه باد برای بادکردن چرخ دوچرخه، موتور سیکلت یا تایر خودرو و همچنین تلمبه های دستی که آب یا سوخت را از مخزنی مانند چاه آب با مخزن های دیگر منتقل میکنند، میشود.

تعریف پمپ

بطورکلی پمپ به دستگاهی گفته میشود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور میکند، انتقال دهد. درنتیجه، انرژی سیال پس از خروج از این دستگاه، یعنی پمپ، افزایش می یابد. در پمپ ها تغییرات انرژی سیال همواره بصورت تغییر فشار سیال مشاهده میگردد. از پمپ ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین یا جابجایی آن در یک سیستم لوله کشی یا هیدرولیک استفاده مینمایند. به عبارت کلی تر، پمپ دستگاهی است که سیالات غیرقابل تراکم را از یک نقطه به نقطه ای دیگر جابجا مینماید.

انواع پمپ

پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی های گوناگون، پمپ ها را بر پایه ویژگی های گوناگون طبقه بندی میکنند. در یکی از رایجترین این طبقه بندی ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ ها به دودسته تقسیم میشوند:

۱- پمپ های دینامیکی:

در این پمپ ها انتقال انرژی به سیال بطور دایمی است.

انواع پمپ های دینامیکی عبارتند از:

۲- پمپ های جابجایی مثبت:

در این پمپ ها انتقال انرژی به سیال بصورت متناوب یا پریودیک صورت میپذیرد. انواع پمپ های جابجایی مثبت عبارتند از:

راندمان سیستم های پمپاژ

راندمان پمپ ها با پیشرفت تکنولوژی و بهینه سازی های انجام شده بر روی آنها روز به روز افزایش یافته و درمورد پمپ های با پره جریان مخلوط میتواند به بیش از نود درصد برسد. با این وجود مطالعات انجام شده بر روی سیستم های پمپاژ در کشورهای مختلف نشان میدهد راندمان سیستم های پمپاژ بطور میانگین کمتر از ۴۰ درصد است. همچنین این مطالعات نشان میدهند حدود ۱۰ درصد از سیستم های پمپاژ با راندمانی کمتر از ده درصد کار میکنند. علت راندمان پایین سیستم های پمپاژ را بایستی در پایین بودن راندمان سیستم لوله کشی، شیوه های نامناسب کنترل دبی پمپ، استفاده از پمپ هایی با ظرفیت بالاتر از حد نیاز و نگهداری نامناسب پمپ ها جستجو کرد.

منحنی عملکرد پمپ

کارخانه های سازنده پمپ ها جهت مشخص نمودن شرایط و عملکردهای هر پمپ، منحنی های مختلفی را با انجام آزمایش های مشخصی بهمراه درخواست مشتری ارائه میدهند. مسئله مهم کاربردی بودن این نمودارها بعد از خرید و درهنگام بهره برداری از آنها میباشد. سیال مورد استفاده جهت آزمون پمپ، بیشتر آب یا گازوییل، در دمای محیط میباشد. دلیل استفاده از آنها ارزانی، راحتی و در دسترس بودن است. درصورتیکه سیال پمپ شونده سیالی با لزجت بالاتر از آب باشد، بایستی با استفاده از ضرایب تصحیح، اصلاحات لازم بر روی منحنی عملکردی که با آب بدست آمده است، انجام شود.

جهت سهولت در انتخاب، انواع دسته بندی های پمپ به همراه مشخصات آنها در ذیل مشاهده و قابل بررسی است.

بانک برند