تست

دیزل ژنراتور | راهنمای انتخاب دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور یا مولد دیزل (Diesel Generator) به ترکیبی از موتور دیزل ژنراتور، ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی، اطاقک پوشاننده جهت محافظت و کاهش صدا، سیستمهای کنترل، قطع کننده های اضطراری مدار، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که بمنظور تولید برق استفاده میشود، میگویند.

مجموعه دیزل ژنراتور

موتور ژنراتورها میتوانند از ۱ تا ۲۰ کیلوولت آمپر (KVA) برای منازل، فروشگاه ها، ادارات کوچک و تا ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر، قابل استفاده برای مجتمع های اداری بزرگ و کارخانه ها برق تولید کنند. ژنراتورها در توان های مختلف را میتوان درون یک اطاقک ایزوله قابل حمل قرار داد. این اتاقک که نقش اصلی آن کاهش صدای ژنراتور میباشد را در اصطلاح «کانوپی سایلنت» گویند.

ژنراتورهای ۵ مگاوات برای ایستگاه های کوچک تولید برق استفاده میشوند و برای این منظور میتوان از چندین دستگاه ژنراتور استفاده کرد. ژنراتورها در سایزهای بزرگتر بصورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهیزات فرعی به آنها اضافه میشود.

کشتی ها و بسیاری از وسائل نقلیه بزرگ زمینی مانند قطارها نیز از دیزل ژنراتور نه فقط برای تأمین برق روشنایی بلکه برای تأمین نیروی محرکه مورد نیاز خود استفاده میکنند. بوسیله نیروی محرکه برقی میتوان حرکت یکنواخت و قدرتمندتری علاوه بر استفاده مناسبتر از فضا داشت. محرکه های برقی قبل از جنگ جهانی اول در کشتی ها مورد استفاده قرار گرفتند و در طول جنگ جهانی دوم به تکامل رسیدند.

دستگاه های تولید برق براساس ظرفیت تولید نرمال تا ماکزیمم و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تولید برق مستمر یا اضطراری انتخاب میشوند.

در نظرگرفتن سایز دیزل ژنراتور برای جلوگیری از کم شدن بار یا کمبود توان ضروری است و این عمل به وسیله الکترونیک مدرن بویژه بارهای غیرخطی دشوار شده‌است.

اندازه ژنراتور

مجموعه مولد بر اساس بار الکتریکی که برای آنها درعرضه درنظر گرفته شده، تمام ویژگی های بارهای الکتریکی (kWe, KVA, VAR) و محتواهای هارمونیک شامل جریانهای شروعی، عموما از موتور و بارهای غیرخطی را شامل میشود. وظیفه مورد انتظار بطور مثال امور اورژانسی، تواندهی پیوسته یا اولیه، پرایم، بخوبی شرایط محیطی مانند ارتفاع، دما و تنظیم مقررات گازهای گلخانه ای باید مدنظر قرار گیرد. بسیاری از تولیدکنندگان ژنراتورهای بزرگتر، مجموعه ای از نرم افزار را ارائه خواهند داد که محاسبه های اندازه پیچیده را بسادگی با خواندن شرایط سایت و ویژگی های بار الکتریکی متصل انجام خواهند داد.

انواع مولدها

ژنراتور باید توان مورد نیاز پیشبینی شده معتبر را بدون آسیب فراهم کند این امر با دادن یک یا چند رتبه به ژنراتور بدست می آید.

برحسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع را پیشنهاد میدهند:

  • مولد اضطراری (Standby)
  • مولد پایه (Prime)
  • مولد دائم (Continuous)
  • مولد چند منظوره (Multipurpose)

خرابی های موتور

دیزل ژنراتور میتواند از مسائلی سو مانند رسوبات داخلی، غالبا به رسوب در سوراخها و ستون باز میشود، و تجمع کربن آسیب ببیند.

ویژگی های دیزل ژنراتور

  • سیستم کنترلی یک دیزل ژنراتور

کنترلرهای ATS نصب شده بر روی دیزل ژنراتورهای همواره ناظر اعمال بار بر روی موتور ژنراتور بوده و در مواقع غیرعادی بر مبنای تنظیمات قبلی پاسخ مناسب را از طریق فرمانهای الکترونیکی تابلو ارسال و بصورت خودکار تمامی وضعیت را تواما کنترل مینماید که موتور ژنراتور در بهترین شرایط بکار خود ادامه دهد. در حالت انتظار درصورت قطع برق مصرفی خارج از واحد بلافاصله و کمترین زمان، ATS زمان روشن و بکارگیری موتور ژنراتور برقرار میکند.

  • تنظیم اتوماتیک ولتاژ

AVR جدید باعث میشود که موتور بصورت مطمئن و یکنواخت کارکرده و در صورت اعمال اضافه بار موتور و ژنراتور خاموش میگردد و باعث جلوگیری در خرابی مولد میگردد. سیم پیچی ژنراتور مطابق با آخرین وضعیت تکنولوژی انجام شده که از هرگونه اعوجاج یا ایجاد هارمونی درطول کار جلوگیری میکند و عایق بندی کلاس بالای ژنراتور از هر گونه اتصال کوتاه و خرابی و سوختن سیم پیچ ها ممانعت بعمل آورده و درنتیجه کار یکنواخت و رضایت بخشی در مصارف القائی، الکترو موتورها در اختیار مصرف کننده قرار میدهد.

جهت سهولت در انتخاب، انواع دسته بندی های دیزل ژنراتور به همراه مشخصات آنها در ذیل مشاهده و قابل بررسی است.