بانک برند

برند تجربه و تصویری از محصول و خدمت مشخص است که مصرف کنندگان با آن در ارتباط هستند، نام تجاری از طریق اسم، لوگو، شعار یا طراحی شرکتی که صاحب آن است، شناسایی میشود. برندسازی زمانی صورت میگیرد که این تجربه و تصویر بازاریابی شود، و اینگونه توسط افراد بیشتری قابل تشخیص خواهد بود. و درمیان شرکت های متنوع و مختلفی که همین محصول و خدمت را ارائه میدهند، بواسطه محصولات و خدمات مشخصی شناسایی میشود.

بانک برند

برندهایی که سیبا صنعت محصولاتش را بفروش میرساند عبارتند از: