تست

الکتروموتور | راهنمای انتخاب الکتروموتور

الکتروموتور

الکتروموتور یا موتور الکتریکی (Electric Motor)، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل میکند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام میشود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار میکنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده های دیگری نظیر نیروی الکترواستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار میکنند، هم وجود دارند.

ایده کلی اینست که وقتیکه یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار میگیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال میشود. در یک موتور استوانه ای، چرخانه  یا روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله ای معین از محور چرخانه به چرخانه اعمال میشود، میگردد.

الکتروموتورها غالبا دوار هستنند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک که معمولا درون موتور است، چرخانه یا روتور و بخش ثابت ایستانه یا استاتور خوانده میشود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است. گرچه این قاب اغلب آرمیچر خوانده میشود، اما این واژه عموما به غلط بکار برده میشود. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودی اعمال میشود یا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد میشود. با توجه به طراحی ماشین، هرکدام از بخشهای چرخانه یا ایستانه میتوانند بعنوان آرمیچر باشند.

الکتروموتورها به طورکلی به دو دسته تقسیم میشوند:

موتورهای DC

موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی بنام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس میکند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور DC به مجموعه ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچ های موتور و بار موتور یا گشتاور ترمزی، بستگی دارد.

سرعت موتور جریان مستقیم وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور میشود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد میکند و به این معنیست که جاروبک ها نهایتا از بین رفته نیاز به الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار متصل میکند. این مشکلات با جابجاکردن درون موتور با بیرون آن از بین میروند، با قراردادن آهنرباهای دائم در داخل و سیم پیچ ها در بیرون به یک طراحی بدون جاروبک میرسیم.

اگرچه کاربرد این نوع الکتروموتورها محدود شده است، ولی بواسطه مزیت کنترل پذیری مطلوبی که این الکتروموتورها دارند، همچنان درصنعت کاربرد دارند. ویژگی موتورهای جریان مستقیم، تنوع آنست که با ترکیب متنوع در مدار تحریک آنها، میتوان مشخصه های کشتاور، دور گوناگونی بدست آورد؛ لذا موتورهای جریان مستقیم بخاطر سادگی کنترلشان، در سیستمهایی بکار میروند که نیاز به کنترل سرعت در محدوده وسیع و کشتاور زیاد دارند.

موتورهای جریان مستقیم

 • موتورهای جریان مستقیم تحریک مستقل
 • موتورهای جریان مستقیم سری
 • موتورهای جریان مستقیم شنت
 • موتورهای جریان مستقیم کمپوند

موتورهای  AC

موتورهای القایی AC عمومی ترین موتورهایی هستند که در سامانه های کنترل حرکت صنعتی و همچنین خانگی استفاده میشوند. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگهداری پایین و اتصال آسان و کامل به یک منبع نیروی AC امتیازات اصلی موتورهای القایی AC هستند. انواع متنوعی از موتورهای القایی AC  در بازار موجود است. موتورهای مختلف برای کارهای مختلفی مناسبند. با اینکه طراحی موتورهای القایی AC آسانتر از موتورهای DC است، ولی کنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهای القایی AC نیازمند درکی عمیق تر در طراحی و مشخصات در این نوع موتورهاست. این نکته در اساس انواع مختلف، مشخصات آنها، انتخاب شرایط برای کاربریهای مختلف و روشهای کنترل مرکزی یک موتورهای القایی AC را مورد بحث قرار میدهد.

انواع موتورهای القایی

عموما دسته بندی موتورهای القای براساس تعداد پیچه های استاتور است که عبارتند از:

 • موتورهای القایی تک فاز
 • موتورهای القایی سه فاز

موتورهای القایی تک فاز

 • موتور القایی AC فاز شکسته
 • موتور القایی با استارت خازنی
 • موتورهای AC القایی با خازن دائمی اسپلیت
 • موتورهای AC القایی استارت با خازن/کارکرد با خازن
 • موتور القایی AC با قطب سایه دار

موتورهای القایی سه فاز

 • موتور قفس سنجابی
 • موتور با روتور پیچشی

انتخاب الکتروموتور

پنج مرحله برای انتخاب بهترین موتور برای کاربرد شما

 • مشخصات بار را بدانید
 • راهی برای رسیدگی به اسب بخار پیدا کنید
 • انتخاب الکتروموتور را شروع کنید
 • انتخاب الکتروموتور برای سیکل کار
 • آخرین نکته، کمبود اکسیژن در موتور

جهت سهولت در انتخاب، انواع دسته بندی های الکتروموتور به همراه مشخصات آنها در ذیل مشاهده و قابل بررسی است.